Babysalmesang starter d. 16. januar kl. 10.00 i sognehuset

Har du lyst til en ugentlig hyggestund med dit barn i selskab med andre forældre? Så er babysalmesang måske noget for dig. Henvend dig til Ditte Møllgaard på tlf. 26167107/ dittemariamolgaard@gmail.com, hvis du har lyst til at være med. 

Strikkeklub

Håndarbejde

Håndarbejds/strikkeklubben mødes

Mandage i lige uger kl. 19.00,

Kontaktperson:

 Else Lund 2785 5787

Filmklubbens arrangementer

Eftermiddag for damer i Sognehuset Hørby Præstegård

Mandag d. 11. marts 2024 kl. 14 – 16.30

Vi ser filmen: Optimisterne, en Dokumentarfilm om et meget usædvanligt volleyball team i byen Hamar, bestående af damer i alderen 66-98 år.  Efter filmen er Sognehuset vært ved kaffe og brød. Det er gratis at deltage.

 

Formiddagskaffe for mænd i Sognehuset Hørby Præstegård

Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 9.30-11.30

Dagens gæst er Per Ølholm, journalist og skoleleder Hobro Friskole, der fortæller brudstykker af sit liv. Efterfølgende er Sognehuset vært ved kaffe og brød. Deltagelse er gratis.

 

 

Påskefrokost Skærtorsdag

Skærtorsdag d. 28. marts holder vi påskefrokost i sognehuset v. præstegården efter gudstjenesten i Hørby kirke 10.15. Det er gratis at spise med. Til gengæld vil vi gerne bede om tilmelding senest d. 21.3. på atb@km.dk eller tlf. 52232520.

 

Påskedukketeater for børn

Tirsdag d. 2. april kl. 17.00 i Døstrup kirke kommer dukketeatret Nifingers forbi og præsenterer os for en anderledes påskefortælling i kirken. Man er også velkommen til fællesspisning i forsamlingshuset efter gudstjenesten. Her vanker der måske en tryllekunst eller to.

Orienteringsmøde om valg til menighedsråd

Tirsdag d. 14. maj kl. 17.00 i Hørby sognehus Løgstørvej 71 9500 Hobro

Vil du være med til at støtte op om kirkens arbejde i lokalsamfundet? Eller er du bare nysgerrig efter at høre, hvad man laver, når man sidder i et menighedsråd? Så mød op til orienteringsmøde d. 14. maj. Mødet er en forberedelse til menighedsrådsvalget, der finder sted d. 17. september.

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Foredragene finder sted i Hobro kirkecenter, Søndergade 3 9500 Hobro. Tilmelding til Anni Engedal på mail: anniengedal@hotmail.com. Pris: Kr. 50 pr. foredrag. Alle højskoledage starter med morgenkaffe kl. 9.30.

Lørdag d. 9. marts

10.00 Kirke i forandring v. lektor ph.d. Kirstine Helboe Johansen, Aarhus Universitet

12.30 Sangeftermiddag v. Anders Tranholm-Bjerg og Winni Steinicke

13.30 Generalforsamling

 

Lørdag d. 27. april

Udflugt til Djursland med lektor emeritus Ole Bent Larsen

Tilmelding til Anni Engedal på mail: anniengedal@hotmail.com. NB! Forhøjet pris til denne tur: Kr. 100. Dog kr. 50 til dem, der har betalt for hele sæsonen. Vi starter med morgenkaffe i Hobro Kirkecenter kl. 9.30 som vanligt.

9.30 Morgenkaffe

10.00 Afgang fra Kirkecentret i bus. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.